De werkwijze

Stap 1: Intake

In de intake wordt besproken wat het probleem is en welke acties al zijn genomen. Er wordt uitleg gegeven over de inhoud van de training en aandacht besteed aan de motivatie deze training te volgen. Een intakegesprek duurt ongeveer een uurtje en is kosteloos.

Stap 2: Opbouw

Het eerste gesprek van het programma Tijd voor Slapen bestaat uit kennismaking met – en uitleg van de biofeedback-apparatuur van Heartmath. Verder is er aandacht voor slaaphygiëne.

Er worden afspraken gemaakt over het volgen van de voortgang van de dagelijkse training die bestaat dagelijks 2×10 minuten trainen.

Online wordt een gevalideerde vragenlijst ingevuld. De uitkomst van deze korte vragenlijst geeft inzicht in factoren die de slaap kunnen beïnvloeden en kan worden vergeleken met de uitkomst na het volgen van de training.

Stap 3: Evaluatie

Na de 8e week wordt de training geëvalueerd. Ook de vragenlijst wordt dan weer ingevuld en we bespreken welke bijdrage de training kan leveren in het dagelijks leven.

Nieuws

Resultaat!

Tip: Regelmaat

Breng regelmaat in je slaap-waak patroon. Probeer iedere avond rond dezelfde tijd naar bed te gaan en bouw een eigen ritueel in. Sta, als je in het weekend bijslaapt, maximaal 1,5 uur later op dan normaal. Als je nog langer uitslaapt bestaat de kans dat je opstaat met het gevoel dat je een jet-lag hebt.

Meer tips